News

Sis entitats relacionades amb el sector primari i els productes derivats locals han signat avui el manifest d’APTUR-Balears a favor del lloguer vacacional. Es tracta de l’Associació de Petits Cellers de les Illes Balears, l’Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, Coanegra (cooperativa d’agricultors i consumidors de productes ecològics), Mallorca Verda (cooperativa especialitzada en productes tradicionals), l’Associació de Fabricants de Begudes Refrescants de les Illes Balears i Sa Llubinera (productes tradicionals mallorquins).

El vicepresident d’APTUR-Balears, Antoni Serra, ha destacat que “l’activitat turística hauria d’estimular l’activitat d’altres sectors, especialmente de l’alimentari, que és part de la imatge de Balears”. En aquest sentit, ha remarcat que “el lloguer vacacional té un efecte multiplicador a l’economia de diversos sectors”.

Magdalena Mayol, membre de Mallorca Verda, ha assegurat que donen suport al manifest d’APTUR-Balears perquè estan convençuts  que “aquest tipus de turisme és el que compra els productes locals” i ha reconegut que “els primera que es varen  interessar pels nostres productes han estat els turistes”.

Biel Canyelles, de la cooperativa de productes ecològics Coanegra, ha confirmat les paraules de Mayol, y ha afegit que el “turisme de llogur pot donar molta surtida als nostres productes i fer reviure l’economia agrària de Mallorca”.

En representació de l’Associació de Fabricants de Begudes Refrescants de les Illes Balears ha signat el manifest Marcos Cañavate, que ha insistit en la importància del lloguer vacacional “per afavorir l’economia circular”, així com la importancia d’aquest sector en una millor distribució dels ingressos procedents del turisme.

El manifesto “Per un turisme de qualitat i de tots” defensa que el lloguer vacacional és una ajuda al desenvolupament local de zones que no haurien pogut tenir l’oportunitat d’accedir als ingressos generats pel turisme amb l’oferta d’allotjament tradicional.

APTUR-Balears considera, a través del manifest, que el lloguer vacacional és un model d’allotjament complementari on és l’usuari final qui decideix, basant-se en arguments de privacitat i flexibilitat. D’altar banda, destaca que el lloguer vacacional és més transversal des del punt de vista del repartiment dels beneficis del turisme entre l’oferta complementària i que ajuda a reduir l’estacionalitat.

Finalment, el manifest argumenta la necessitat que el lloguer vacacional sigui una oferta reglada, basada en els principis del lliure comerç de productes i serveis, on les administracions han de fiscalitzar el compliment de les obligacions impositives.

La firma d’avui és part de la campanya iniciada per APTUR-Balears per fer explícit el gran suport social que té aquesta modalitat d’allotjament entre la població balear.

 

Palma. 12.06.17.-

APTUR-Balears ha demanat al Govern que tengui en compte les advertències realitzades pel Ministeri d’Economia i Competència sobre la Llei de Turisme, per no treure endavant una legislació que generi més inseguretat jurídica i que pugui ser revocada poc després d’aprovar-se.

L’associació de referència del lloguer vacacional a Balears considera que l’informe enviat pel Govern central questiona determinats aspectes del projecte de modificació de la Llei de Turisme en termes de necessitat i proporcionalitat, exigits per les restriccions a la llibertat d’empresa. A més, segons l’informe del Ministeri, el Govern estaria obligat a comunicar a la Comissió Europea els límits màxims de comercialització d’estandes turístiques i la zonificació, amb possible risc de greus sancions per part de la Unió Europea.

Aquestes advertències del Govern no són les úniques contra les novas legislacions que pretenen restringir el lloguer vacacional a altres llocs de l’Estat. La setmana passada el Tribunal Superior de Justícia de Canàries va emetre un segon fall contra el decret que regula el lloguer vacacional a aquesta comunitat. A més, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat el Pla d’Usos de Ciutat Vella per considerar que “vulnera el principi d’igualtat”.

APTUR-Balears considera que, tenint en compta aquests precedents, el Govern de les Illes Balears hauria de ser especialment cuidadós, ja que existeix la possibilitat que la nova legislació entri en conflicte amb altres lleis d’àmbit estatal i europeu. Motiu pel qual, l’associació demana que es desenvolupi una llei seriosa que no tengui els peus de fang.

Palma. 12.06.2017.-

APTUR-Balears ha criticat la doble postura del PP sobre el lloguer vacacional arrel de les declaraciones realizadas avui per la seva portaveu al Parlament, Margalida Prohens, assegurant que el Govern hauria d’escoltar les advertències del Ministeri d’Economia. Segons l’associació, el Partit Popular no defensa el mateix a Balears que a Madrid. Mentres que el govern de  l’Estat defensa que no s’han d’introduir mesures restrictives, el Partit Popular de Balears prohibí el lloguer vacacional a plurifamiliars amb la seva llei de 2012, i manté aquesta postura a l’actualitat, entrant en contradicció amb les advertències mencionades.

 

Palma. 09.06.17.-

El manifestó d’APTUR-Balears “Per un turisme de qualitat i per tots” ha rebut avui el suport del Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears i l’Associació de Corredors i Correduries de Seguros de Balears.

Juan Carlos Moll, membre de la Junta Directiva d’APTUR-Balears, ha destacat en la firma del manifest, que el model d’allotjament basat en el lloguer vacacional “és sostenible i ajuda a superar l’estacionalitat, un dels principals problemes de Balears”. Moll ha anunciat que en els propers dies s’uniran a la firma del manifest altres col·legis oficials i associacions professionals, com el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports; el Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca i l’Associació Empresarial de Promotors Immobiliaris.

Fins ara ja han firmat el manifest de suport al lloguer vacacional més d’una veintena d’organitzacions, entre les que es troben PIMEM, PIMEM-Comerç, Afedeco, ACOTUR (Associació de Comerciants i Empreses de Serveis Turístics de Mallorca), Mercat Municipal de Santa Catalina,  Mercat Municipal de Pere Garau, Mercat Municipal de l’Olivar, Mercat d’Inca, AMAT (Associació Mallorquina d’Atraccions Turístiques), ABONE (Associació Balear d’Oci Nocturno i Entreteniment), Associació de Petits Cellers de les Illes Balears, l’Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, Coanegra (cooperativa d’agricultora i  consumidors de productes ecològics), Mallorca Verda (cooperativa especialitzada en productes tradicionals), l’Associació de Fabricants de Begudes Refrescants de les Illes Balears i Sa Llubinera (productes tradicionals mallorquins).

Francisco Ramis, president del Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Baleares, ha destacat el suport de la seva organització al lloguer vacacional i la importància que ha tengut la seva col·laboració amb APTUR-Balears per promover que tots els propietaris tributin els  seus ingressos, així com per la creació d’un impost turístic just per tots: “Igual que caminam junts en la creació de l’Ecotaxa, caminarme plegats per treure endavant una regulació justa pel lloguer vacacional”. Ramis ha advertit que hi ha aspectes del projecte de modificació de la Llei de Turisme que poden topar amb altres legislacions nacionals, com la Llei de Propietat Horitzontal i la Llei d’Arrendaments Urbans.

Carlos Lluch, president de l’Associació de Corredors i Correduries de Seguros de Balears, ha destacat que “tot el que sigui bo per l’economia de proximitat, és bo per tots” i ha defensat que “les lleis han d’estar al servei del ciutadà i no al revés”.