News

 

Palma. 27 de febrer de 2018.- APTUR-Balears i l’Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca (PIMECO) s’han reunit avui per unir esforços en la defensa del lloguer vacacional i del petit comerç. La sintonia ha estat plena entre ambdues associacions, que consideren que el lloguer vacacional és positiu per al petit comerç, afavoreix l’economia local i fomenta la desestacionalització.

El president de PIMECO, Toni Fuster, ha plantejat la possibilitat de promoure el producte local des dels habitatges de lloguer turístic de Mallorca. Joan Miralles, president d’APTUR-Balears, s’ha mostrat receptiu davant la proposta i en aquest moment s’estan estudiant les diferents possibilitats per posar en marxa la col·laboració. Totes dues associacions han destacat l’interès dels viatgers que s’allotgen a lloguer vacacional pel que fa al producte local, i la importància d’aquest tipus de turista, que aporta un valor afegit al desenvolupament local. En aquest sentit, des de fa mesos APTUR-Balears col·labora amb la cooperativa agrícola i de consum Coanegra, que produeix i comercialitza productes frescs i de temporada, produïts localment i amb certificació ecològica.

Pel que fa a la zonificació, tant APTUR-Balears com PIMECO han destacat la importància que la zonificació faci possible el lloguer turístic tant a Palma com a la resta de municipis de Mallorca.

Aptur-Balears i Catalana Occidente han firmat un conveni a partir del qual els associats poden assegurar els seus habitatges vacacionals complint la normativa obligatòria del Decret 20/2015, de 17 d’abril, i beneficiar-se de múltiples descomptes en altres assegurances.

 

L’ASSEGURANÇA DE LLAR NO ÉS VÀLIDA

Necesites una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi l’activitat

 

“Disposición transitoria novena Póliza de seguro de viviendas objeto de comercialización turística y viviendas turísticas de vacaciones

En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de este decreto será necesario, para poder comercializar las viviendas turísticas de vacaciones; las viviendas objeto de comercialización turística inscritas de conformidad con la derogada Ley 2/2005, de 22 de marzo, así como las viviendas objeto de comercialización de estancias turísticas, ya inscritas bajo la vigencia de la Ley 8/2012, que la empresa comercializadora haya suscrito la póliza de seguro mencionado en el artículo 107.4 de este decreto”

Palma. 20 de febrer de 2018.- APTUR-Balears denuncia la manca d’actuació de la Conselleria de Turisme en la solució dels problemes generats per una Llei de Turisme que va néixer amb molts defectes. L’associació ha mantingut reunions amb la conselleria amb la intenció d’aclarir qüestions tècniques i, finalment, fa quatre mesos se’ls va emplaçar per a un debat basat en un document guia que la conselleria es va comprometre a enviar i que, de moment, sembla que no s’ha elaborat.

Entre els punts tècnics que necessiten modificació es troben:

  • Baixes definitives. APTUR-Balears demana que les places de lloguer vacacional que es donin de baixa tornin a la borsa per poder ser utilitzades. Molts propietaris es dediquen al lloguer durant un breu període i, després d’uns anys, la donen de baixa. Això suposa que el lloguer vacacional té més rotació que altres formes d’allotjament turístic i, per tant, que les places tornin a la borsa per tornar-se a utilitzar afavoriria aquesta rotació i permetria que els beneficis del turisme arribessin a més famílies.
  • Comunitats de propietaris. En aquest sentit, APTUR-Balears reclama un canvi en l’article sobre comunitats de propietaris que, segons està redactat, obligaria a un canvi d’estatuts en cas que alguns dels propietaris volguessin fer lloguer vacacional.
  • Caducitat llicències. L’associació reclama eliminar la caducitat de les llicències de plurifamiliars cada 5 anys.
  • 60 dies. APTUR-Balears considera que els habitatges que només es puguin llogar 60 dies no haurien de computar com a plaça.

APTUR-Balears emplaça a la Conselleria de Turisme a ser valent i reprendre la negociació per tal de donar resposta als errors que, segons ells mateixos han reconegut, té la nova Llei de Turisme.

 

 

APTUR-Balears reuneix més de 150 persones a Es Mercadal per parlar de lloguer vacacional.

L’associació agraeix la presència a l’acte del director insular d’Ordenació Territorial, Eduardo Soriano, i dels batles d’Es Castell i Es Mercadal, Lluís Camps i Francesc Ametller.

 

15 de febrer de 2018.- Unes 150 persones van participar ahir a la taula redona organitzada per APTUR-Balears en la localitat menorquina d’Es Mercadal, per parlar de la Llei de Turisme i la futura zonificació del lloguer vacacional a Menorca. Els assistents varen manifestar la seva gran preocupació de cara a la zonificació, en una trobada molt participativa que s’ha durat més de tres hores.

El president d’APTUR-Balears, Joan Miralles, ha destacat la importància de que la nova normativa permeti regularitzar totes les places de lloguer vacacional que es comercialitzaven fins ara a través de la Llei d’Arrendaments Urbans. Segons el president de l’associació, el lloguer vacacional, especialment a Menorca, és una eina bàsica per a la desestacionalització.

A la taula redona ha participat el director insular d’Ordenació Territorial, Eduardo Soriano, que ha explicat les tres àrees que establirà la zonificació, així com els indicadors que definiran el que serà considerat zona turística, on es podrà desenvolupar lloguer vacacional, i nucli tradicional, on no estarà permès. Segons ha explicat, també es prohibirà el lloguer vacacional a sòl rústic.

Francesc Roca-Cusachs, un dels responsables d’Airbnb a Espanya, present a la taula redona, ha explicat que la seva plataforma compta amb 972 amfitrions a Menorca que van guanyar uns 13 milions d’euros l’any passat. A 2017, Airbnb va dur a l’illa a més de 60.000 viatgers, amb una mitjana d’edat de 37 anys. La nacionalitat dels viatgers va ser, principalment, espanyola, francesa i britànica.

Palma. 13 de febrer de 2018.- El president d’APTUR-Balears, Joan Miralles, i la gerent de l’associació, Maria Gibert, s’han reunit avui amb la consellera de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, Mercedes Garrido, per expressar les seves preocupacions respecte al desplegament normatiu que ha de fer el Consell en lloguer vacacional. APTUR-Balears ha traslladat a la consellera la seva reclamació de que la normativa faci possible la regularització de l’oferta de lloguer vacacional existent fins ara.

A la reunió, a la que també ha assistit el director insular de Territori i Paisatge, Miquel Vadell, i els membres de la junta d’APTUR-Balears Josep Arrom i Rafel Siquier, s’ha produït un profitós intercanvi d’opinions sobre la situació del lloguer vacacional a Mallorca i la zonificació. La consellera s’ha compromès a analitzar la possibilitat d’un increment de les places destinades a lloguer vacacional a través del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT), fet que APTUR-Balears valora molt positivament.

Palma. 10 de febrer de 2018.- Unes 100 persones van assistir ahir a Santa Margalida a la taula redona sobre zonificació organitzada per l’ajuntament de la localitat. A la taula redona van participar Joan Miralles, president d’APTUR-Balears; Joan Monjo, batle de Santa Margalida; Josep Melià, diputat d’El PI; Martí Sansaloni, batle de Petra; i Jordi Mora, president de PIMEM.

El president d’APTUR-Balears, Joan Miralles, va aprofitar la trobada amb els veïns de Santa Margalida per fer arribar la necessitat de tenir un sector unit i fort, que pugui aconseguir que el nombre de places del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) sigui suficient per mantenir l’oferta de lloguer vacacional que existeix en l’actualitat.

En aquest sentit, el batle de Santa Margalida ha destacat la prosperitat econòmica que ha arribat al seu municipi gràcies al lloguer vacacional. Joan Monjo calcula que el turisme deixa a Santa Margalida uns 81 milions d’euros a l’any i, per això, considera que no hi hauria d’haver cap restricció al lloguer turístic.

El diputat d’El Pi Josep Melià va apostar per incrementar les places previstes al PIAT i crear tres bosses diferenciades: per a unifamiliars, per a plurifamiliars i per a hotels. Per la seva banda, el batle de Petra, Martí Sansaloni, va proposar trobar solucions de futur que no canviïn cada any. Finalment, el president de PIMEM, Jordi Mora, va destacar que les Illes Balears no tindrien cap rival dins el mercat turístic si les coses es fessin millor.

Palma. 9 de febrer de 2018.- Davant la gran preocupació de les famílies que es dediquen al lloguer vacacional a Eivissa, APTUR-Balears demana al Consell responsabilitat i seny en la futura zonificació del lloguer vacacional a l’illa, i que permeti que l’oferta existent pugui continuar desenvolupant la seva activitat amb normalitat. L’associació considera que s’ha de regular el lloguer turístic, però assegura que una actuació totalment prohibitiva aniria contra la demanda dels viatgers i perjudicaria, no només als propietaris d’habitatges vacacionals, sinó a Eivissa com a destinació turística.

També l’oferta bàsica (restauració, comerç de proximitat, etc) es veuria perjudicada greument amb una zonificació basada en la prohibició, ja que el lloguer vacacional és la forma d’allotjament que deixa més ingressos en aquests tipus d’establiments, democratitzant els beneficis del turisme i contribuent a la desestacionalització.

APTUR-Balears defensa el dret a l’habitatge dels residents a l’illa i demana al Consell d’Eivissa que ho faci possible a través de polítiques socials específiques i no prohibint el lloguer vacacional que, com demostren les darreres dades d’Egatur, aporta més prosperitat que el turisme hoteler: els viatgers que s’allotgen al lloguer vacacional gasten un 23% més dels que pernocten a hotels.

Els turistes que trien el lloguer vacacional gasten un 23% més que els que pernocten a hotels.  

Palma. 8 de febrer de 2018.- APTUR-Balears valora molt positivament les dades que s’extreuen de la darrera Enquesta de Despesa Turística elaborada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), i que posen de manifest que els turistes que s’allotgen a habitatges de lloguer vacacional fan una despesa superior (1.295 euros de despesa mitjana) que els que pernocten a hotels (1.047 euros de despesa mitjana), concretament un 23% més. Aquesta dada confirmaria que el lloguer vacacional és la tipologia d’allotjament que genera més prosperitat.

Segons l’enquesta, la despesa total realitzada pels gairebé 82 milions de turistes internacionals que van visitar Espanya va ser de 86.823 milions d’euros, un 12,2% més que l’any anterior. Les Illes Balears van ser la tercera comunitat autònoma amb major despesa, després de Catalunya i Balears, amb 14.591 euros, un 12,19% més que l’any anterior.

Els establiments hotelers van acollir 51.298.634 visitants, mentre que a lloguer vacacional van pernoctar 9.712.547 persones. L’enquesta revela una tendència clara, ja que l’increment de viatgers que trien lloguer vacacional va ser d’un 20% respecte a 2016. APTUR-Balears considera que anar en contra d’aquesta tendència pot perjudicar a les Illes Balears com a destinació turística i, per tant, demana que les zonificacions i els PIATS es facin en consonància amb les noves demandes dels viatgers, fent-les compatibles amb la sostenibilitat econòmica i mediambiental. En aquest sentit, l’associació considera que la zonificació plantejada a Mallorca ha d’incrementar el nombre de places previstes per a lloguer vacacional, no amb l’objectiu d’augmentar el nombre de visitants, sinó amb l’objectiu de regularitzar l’oferta fins ara existent, i no perdre competitivitat respecte a altres destinacions turístiques.

Palma. 6 de febrer de 2018. APTUR-Balears ha mantingut avui dues reunions amb Pi i PP, per intercanviar punts de vista sobre zonificació i PIAT. En el cas del Pi, Joan Miralles i Maria Gibert, president i gerent de l’associació, s’han reunit amb els diputats Jaume Font i Josep Melià, que han manifestat el seu acord i han assumit les propostes d’APTUR-Balears.

Entre elles es troba la necessitat d’ampliar la borsa de places del PIAT, per poder regularitzar la situació dels habitatges de lloguer vacacional ja existents. La proposta no va encaminada a incrementar el nombre de turistes que venen a les Illes Balears, sinó a mantenir el volum existent, donant resposta a la demanda de lloguer vacacional dels nostres visitants, que cada vegada trien més aquesta opció d’allotjament.

D’altra banda, APTUR-Balears ha transmès al Pi la seva demanda de que els habitatges que només es puguin destinar a lloguer vacacional durant 60 dies a l’any no computin com a plaça dins la borsa del PIAT, així com que les places que es donin de baixa puguin tornar a una borsa pròpia de lloguer vacacional.

Així mateix, l’associació ha transmès al Pi la seva reclamació de que es determini un preu econòmic per obtenir les llicències, que no perjudiqui els ciutadans que es dediquen al lloguer vacacional. També que sigui possible desenvolupar aquesta activitat en sol rústic protegit, sempre que es compleixin els requisits necessaris, com una forma de mantenir el nostre patrimoni rural i fer-lo sostenible econòmica i mediambientalment.

Finalment, APTUR-Balears ha comunicat la proposta de que desaparegui la caducitat de 5 anys en les llicències d’habitatges plurifamiliars, i que es modifiqui dins la Llei de Turisme l’article que obligaria a canviar gran part dels estatuts de les comunitats de propietaris, per poder destinar habitatges al lloguer vacacional.

 

Reunió cordial amb el PP

APTUR-Balears ha intercanviat impressions amb el president del PP a les Illes Balears, en la reunió celebrada avui a la seu del partit. Biel Company ha transmès a l’associació el seu rebuig a la zonificació proposta pel Consell de Mallorca i la seva preocupació per les conseqüències restrictives de la Llei de Turisme sobre el lloguer vacacional.