News

La patronal considera que las modificaciones introducidas demuestran que no se ha escuchado las consideraciones de muchos ayuntamientos ni del sector.

28 de mayo 2018

 

Después de conocer los cambios en la propuesta de zonificación del Consell de Mallorca, Habtur Baleares lamenta que no se haya contado con el sector antes de enviar la propuesta definitiva a la Comisión Balear de Medio Ambiente (CBMA).

En este sentido, la patronal considera positivo que se hayan sacado los núcleos de interior saturados o maduros (ahora vulnerables) los de Ruberts (Sencelles), s’Esglaieta (Esporles), es Carritxó (Felanitx), Randa (Algaida), Ariany, es Llombards (Santanyí) y ses Coves (Deià).

Por otro lado, Habtur lamenta las decisiones más restrictivas de los Ayuntamientos de Muro, que prohíbe la comercialización de plurifamiliares a toda la zona de Playas de Muro y marca como zona de exclusión ses Casetes des Capellans, Marratxí que sólo permitirá la modalidad de 60 días en vivienda habitual en los plurifamiliares y Sóller que ha restringido también los plurifamiliares a 60 días al Puerto de Sóller (el núcleo de Sóller ya estaba considerado vulnerable).

Joan Miralles, presidente de Habtur ha querido dejar claro que “no podemos aceptar que no se cuente con el sector por un tema tan importante como es la zonificación y desde Habtur queremos dejar claro que el peso del decrecimiento se está centrando en el pequeño, mientras que el hotelero sigue indemne y sin ningún tipo de restricción”.

Hay que destacar que el trabajo hecho por algunos ayuntamientos, como es el caso de Pollença no se ha visto reflejado en la propuesta definitiva, igual que en el caso de las alegaciones presentadas por la patronal de las cuales todavía no se ha recibido respuesta.

 

La patronal considera que les modificacions introduïdes demostren que no s’ha escoltat les consideracions de molts ajuntaments ni del sector.  

28 de maig 2018

Després de conèixer els canvis en la proposta de zonificació del Consell de Mallorca, Habtur Balears lamenta que no s’hagi comptat amb el sector abans d’enviar la proposta definitiva a la Comissió Balear de Medi Ambient (CBMA).

En aquest sentit, la patronal considera positiu que s’hagin tret els nuclis d’interior saturats o madurs (ara vulnerables) els de Ruberts (Sencelles), s’Esglaieta (Esporles), es Carritxó (Felanitx), Randa (Algaida), Ariany, es Llombards (Santanyí) i ses Coves (Deià).

D’altra banda, Habtur lamenta les decisions més restrictives dels Ajuntaments de Muro, que prohibeix la comercialització de plurifamiliars a tota la zona de Platges de Muro i marca com a zona d’exclusió ses Casetes des Capellans, Marratxí que només permetrà la modalitat de 60 dies en habitatge habitual en els plurifamiliars i Sóller que ha restringit també els plurifamiliars a 60 dies al Port de Sóller (el nucli de Sóller ja estava considerat vulnerable).

Joan Miralles, president d’Habtur ha volgut deixar clar que “no podem acceptar que no es compti amb el sector per un tema tan important com és la zonificació i des d’Habtur volem deixar clar que el pes del decreixement s’està centrant en el petit, mentre que l’hoteler segueix indemne i sense cap tipus de restricció”.

Cal destacar que la feina feta per alguns ajuntaments, com és el cas de Pollença no s’ha vist reflectida en la proposta definitiva, igual que en el cas de les al·legacions presentades per la patronal de les quals encara no se n’ha rebut resposta.

  • La patronal del lloguer turístic considera que la restricció en ambdós municipis no se sustenta en base a cap emergència d’habitatge ni a cap problemàtica real d’infraestructures

Palma, 25 de maig de 2018

Habtur Balears mostra la seva disconformitat amb la decisió presa pels equips de govern de Llucmajor i Marratxí respecte a les Estades Turístiques en Habitatges (ETH). De fet, des de la patronal apunten que la decisió és totalment arbitrària i no es basa en cap criteri tècnic de rellevància.

La decisió de l’Ajuntament de Llucmajor de només permetre el lloguer turístic a S’Arenal en habitatges unifamiliars durant 60 dies a l’any és un greu error donat que la zona és eminentment turística. En aquest sentit, des d’Habtur no s’entén com és possible que un Govern de centre-esquerra propiciï el model hoteler per sobre d’una activitat socialitzadora dels beneficis del turisme, com ho són les estades turístiques en habitatges. Cal dir, a més que l’oferta d’ETH a Llucmajor es va reduir en un 3,76% entre 2016 i 2017.

Pel que fa al consistori de Marratxí, tampoc s’entén una restricció a 60 dies en plurifamiliars donat que el municipi no té problemes sòlids d’accés a l’habitatge. Queda clar, doncs, que les decisions preses responen a criteris polítics i no a criteris tècnics una vegada més.

Cal esmentar que el percentatge d’ETH sobre el parc d’habitatges és molt petit, essent d’un 6,53% en el cas de Llucmajor i d’un 1,77% en el cas de Marratxí.

Així mateix, Habtur recorda que d’aquesta manera se segueix creant una situació d’alarmisme innecessari que farà molt de mal a les Illes Balears com a destinació. A més, del total de turistes que visitaren les illes el 2016, només un 12,77% ho feu en la modalitat de lloguer turístic segons dades de Frontur, una mostra més de l’atac frontal que rep el sector per part de les administracions.

   Joan Miralles: “El Govern ha dedicat els seus esforços a enfonsar, progressivament, la classe mitjana balear”

   La regulació del Tot Inclòs “arriba tard” per Habtur i Pimem

Palma, 17 de maig de 2018

“El Govern ha dedicat els seus esforços a enfonsar, progressivament, a la classe mitjana de balear” afirma Joan Miralles, president de Habtur. Des de l’associació veuen com “una nova ensopegada”, i per conseqüent benefici, en favor de la classe hotelera de la comunitat balear, la “prolongació del tot inclòs una temporada més”. Ahir des de l’Executiu van assegurar que “pretenen regularitzar aquest tipus de turisme”. Però després d’anys de promeses i amb les eleccions molt a la vora, des de Habtur veuen amb cert escepticisme aquesta mesura. Un escepticisme que comparteixen Afedeco i Acotur perquè la temporada turística ja ha començat i no es podria aplicar en l’actualitat.

Des de Habtur s’ha presenciat com totes les mesures adoptades per les administracions públiques de les illes, durant aquests tres anys de govern, “han anat dirigides contra el lloguer turístic”. Promovent regulacions que l’única cosa que han provocat és que “pràcticament es prohibeixi el lloguer turístic en tota la zona metropolitana de Palma” i que conseqüentment “s’ataqui i s’acabi amb la classe mitjana”.

Mentre es pretén liquidar l’oferta turística que en “multitud d’ocasions beneficia més i millor democratització del sector comercial”, el tot inclòs contínua “intocable”, assegura Joan Miralles. Des dels òrgans del Govern es promou i es té com a objectiu un turisme de qualitat, però després, segons Miralles “es legisla de manera contrària i es permet que segueixi existint aquest tipus de turisme”.

Des de Pimem també s’han mostrat favorables a una regulació del tot inclòs, però segons paraules de Jordi Mora, president de Pimem, “és una mesura que arriba molt trigui i sembla més una forma de captar vots per a les properes eleccions”. Segons el màxim representant de la petita i mitja empresa de Mallorca el turista del tot inclòs “no genera el mateix benefici per als comerciants de la illa i com a conseqüència l’economia de la classe treballadora de la illa es ressent”.

Els dos representants de Habtur i Pimem no entenen com durant aquest Govern “s’ha atacat” tant als propietaris d’habitatges de lloguer turístic i en canvi s’ha estat “més permissiu amb altres sectors turístics”. Tant Miralles com Mora celebren la intenció del Govern de regular el tot inclòs, però també coincideixen que s’havia d’haver produït “fa molt temps”.

 

    La patronal de lloguer turístic de les Illes Balears, Habtur Balears, demana replantejar la zonificació per fer-la més equitativa entre la població

Palma, 14 maig 2018

La proposta presentada pel Consell Insular “crea discriminació entre els ciutadans segons on tinguin la seva propietat”. Avui, Habtur Balear ha presentat el document d’al·legacions a la zonificació de Menorca fent palès que es “contraria a la decisió de l’organisme insular”.

Joan Miralles, president de la patronal, ha volgut destacar que si bé ens sembla “una passa endavant” el fet d’obrir la possibilitat d’exercir l’activitat als nuclis eminentment turístics de l’illa, aquesta proposta “tanca la porta als nuclis tradicionals”, cosa que ens sembla “un greuge comparatiu” tenint en compte que l’activitat del lloguer turístic “desestacionalitza i permet repartir els ingressos del turisme entre la classe mitja”.

Així mateix, des de la patronal recorden que els turistes allotjats en habitatges afavoreixen la oferta complementaria, tant el comerç com la restauració. “Són uns turistes que volen viure l’experiència d’integrar-se a la societat, viure el dia a dia de barris, pobles i ciutats i, a Menorca se’ls negarà la possibilitat”.

Per tant, el document d’al·legacions a la zonificació registrat avui, entre d’altres, argumenta que la proposta no contempla cap indicador de generació de riquesa, no respecta la llibertat d’establiment, així com tampoc justifica les Raons d’imperiós interès general i no respon a cap criteri desestacionalitzador.

Per tot això, Habtur Balears amb coordinació amb Aptume, les dues organitzacions ja han començat a fer feina plegats de cara en el futur,  han demanat que es replantegi tota la zonificació indicada.