News

  •           Habtur també ha remarcat que aquest fet ha demostrat “la incompetència manifesta del pacte” a l’hora de establir el model turístic del segle XXI. 

 Palma de Mallorca, 19 de juny de 2018

 La proposta de la Conselleria de Turisme “és un despropòsit que no regularà el sector” manifesten des de la patronal del lloguer turístic, Habtur Balears. Després de conèixer l’idea que l’administració pública vol dur a terme i que es votarà la setmana que ve a la reunió del Consorci de Places, Habtur considera que d’aquesta manera “només hi podran accedir els rics amb propietats de gran valor”.

 Amb aquesta contundència s’expressa el President, Joan Miralles qui ha destacat que “comparar un hotel amb un habitatge de lloguer turístic és com comparar un Mc Donalds amb un restaurant familiar”.

 Des de la patronal recorden que els habitatges vacacionals ja estan construïts i, molt sovint, són segones residències per estiuejar al litoral“. Aquesta mesura “està deixant fora del mercat turístic a les famílies precisament més necessitades”.

 Miralles finalment ha deixat clar que “si aquesta proposta és la finalment aprovada, des d’Habtur es treballarà intensament per cercar un canvi de majories parlamentaries a les properes eleccions autonòmiques”. Habtur també ha remarcat que aquest fet ha demostrat “la incompetència manifesta del pacte” a l’hora de establir el model turístic del segle XXI. 

 Cal recordar que el Consorci es va crear mitjançant Acord del Consell de Govern de 20 d’octubre de 2008. Integrat per institucions públiques i privades, el seu objecte és l’assessorament i la gestió en les operacions destinades a l’obtenció de noves autoritzacions d’allotjaments turístics que necessitin la baixa definitiva d’una autorització d’obertura, dins l’àmbit territorial de Mallorca. També la creació d’una bossa de places que, d’acord amb el previst a la Llei General Turística, s’integra per l’adquisició d’autoritzacions d’obertura que els titulars han donat de baixa definitiva voluntàriament, de les que la Conselleria ha donat de baixa definitiva d’ofici i places de les autoritzacions d’obertura donades de baixa definitiva no utilitzades pels interessats.

– Habtur no pot continuar veient com una part dels turistes que viatgen a les illes i que s’allotgen en habitatges d’ús turístic, utilitzen aquestes instal·lacions per fer festes i engatar-se

Palma de Mallorca, 16 de juny de 2018

“Habtur es mostra contrari al turisme de borratxera”. Així de taxatiu es mostra Joan Miralles, president de l’Associació d’Habitatges Turístics de Balears (HABTUR). Amb el començament de la nova temporada estiuenca ja comencen a aparèixer notícies, en els mitjans de comunicació, sobre l’actitud incívica que alguns clients de lloguers d’us turístic estan duent a terme durant la seva estancia. Un fet que des de l’associació volen “eliminar”.

Tot i que encara es tracta de casos aïllats des de Habtur no poden continuar veient com una part dels turistes que viatgen a les illes i que s’allotgen en habitatges d’ús turístic, utilitzen aquestes instal·lacions per fer festes i engatarse. Una actitud que “repudien i amb la qual no es volen identificar”.

El comitè de la associació, una vegada conclosa la reunió setmanal, declara que els serveis jurídics d’Habtur “ja s’han posat en marxa per fer una proposta de normes legals que aconsegueixin evitar aquest tipus de turisme incívic”.

Joan Miralles a més, demana els associats propietaris de lloguers turístics amb llicencia “siguin responsables i que evitin acceptar la reserva si hi ha un mínim de sospita”. Una acció que el propietaris poden dur a terme, ja que seguint la llei “els propietaris amb llicencia poden desallotjar a turistes problemàtics o molestos”. Per el representant de la associació turística “s’han d’establir també unes normes que en cas de que el propietari no les compleixi, generant una molèstia a nivell social, se li retiri la llicència”.

Els representants d’Habtur asseguren que per tal de fer un procediment adequat es posaran en contacte “el més aviat possible” amb la Conselleria, la policia local i Delegació de Govern. A més de estudiar amb empreses especialitzades la possibilitat de posar en marxa uns mesuradors de decibels.

  • La lucha de Habtur para conseguir un turismo de calidad por las Islas Baleares vuelve a toparse de nuevo con la visión restrictiva e inamovible de un Gobierno que prefiere prohibir a renovar e innovar en el sector turístico

Palma, 1 de Juny de 2018

“El municipi de Sóller perdrà 1.982 places de lloguer turístic” amb la proposta definitiva de zonificació presentada pel Consell Insular de Mallorca i on està incorporada la petició restrictiva de l’Ajuntament solleric. Segons les dades que maneja l’Associació de Referència d’Habitatges Turístics de Balears (Habtur) aquesta darrera proposta provocaria que aquetes residencies, que abans de l’entrada en vigor de la “llei Frankestein” s’estaven comercialitzant, ara no es puguin regularitzar.

La lluita d’Habtur per aconseguir un turisme de qualitat per les Illes Balears torna a topar-se de nou amb la visió restrictiva e inamovible de un Govern que prefereix prohibir a renovar e innovar en el sector turístic. En aquest sentit, el president de la patronal, Joan Miralles, ha volgut destacar que no es tracta només de una pèrdua d’ingressos per als propietaris, sinó que els comerços i restaurants també patiran aquesta limitació “si es contínua fomentant aquest tipus de polítiques restrictives i que només afavoreixen a un part del sector del turisme”.

L’estudi de Fevitur, elaborat per InAtlas, remarca que al municipi de Sóller existeix un alt nombre d’Habitatges de segona residencia que no s’utilitzen, concretament un 20.31% del parc total.  Un percentatge molt més elevat que el de habitatges que s’utilitzen per ús de lloguer turístic. Això, demostra que s’està duent a terme una decisió política sense tenir en compte la realitat municipal i que això l’únic que farà es perjudicar a moltes famílies que actualment viuen dels ingressos del lloguer turístic.