News

– Habtur no pot continuar veient com una part dels turistes que viatgen a les illes i que s’allotgen en habitatges d’ús turístic, utilitzen aquestes instal·lacions per fer festes i engatar-se

Palma de Mallorca, 16 de juny de 2018

“Habtur es mostra contrari al turisme de borratxera”. Així de taxatiu es mostra Joan Miralles, president de l’Associació d’Habitatges Turístics de Balears (HABTUR). Amb el començament de la nova temporada estiuenca ja comencen a aparèixer notícies, en els mitjans de comunicació, sobre l’actitud incívica que alguns clients de lloguers d’us turístic estan duent a terme durant la seva estancia. Un fet que des de l’associació volen “eliminar”.

Tot i que encara es tracta de casos aïllats des de Habtur no poden continuar veient com una part dels turistes que viatgen a les illes i que s’allotgen en habitatges d’ús turístic, utilitzen aquestes instal·lacions per fer festes i engatarse. Una actitud que “repudien i amb la qual no es volen identificar”.

El comitè de la associació, una vegada conclosa la reunió setmanal, declara que els serveis jurídics d’Habtur “ja s’han posat en marxa per fer una proposta de normes legals que aconsegueixin evitar aquest tipus de turisme incívic”.

Joan Miralles a més, demana els associats propietaris de lloguers turístics amb llicencia “siguin responsables i que evitin acceptar la reserva si hi ha un mínim de sospita”. Una acció que el propietaris poden dur a terme, ja que seguint la llei “els propietaris amb llicencia poden desallotjar a turistes problemàtics o molestos”. Per el representant de la associació turística “s’han d’establir també unes normes que en cas de que el propietari no les compleixi, generant una molèstia a nivell social, se li retiri la llicència”.

Els representants d’Habtur asseguren que per tal de fer un procediment adequat es posaran en contacte “el més aviat possible” amb la Conselleria, la policia local i Delegació de Govern. A més de estudiar amb empreses especialitzades la possibilitat de posar en marxa uns mesuradors de decibels.

  • La lucha de Habtur para conseguir un turismo de calidad por las Islas Baleares vuelve a toparse de nuevo con la visión restrictiva e inamovible de un Gobierno que prefiere prohibir a renovar e innovar en el sector turístico

Palma, 1 de Juny de 2018

“El municipi de Sóller perdrà 1.982 places de lloguer turístic” amb la proposta definitiva de zonificació presentada pel Consell Insular de Mallorca i on està incorporada la petició restrictiva de l’Ajuntament solleric. Segons les dades que maneja l’Associació de Referència d’Habitatges Turístics de Balears (Habtur) aquesta darrera proposta provocaria que aquetes residencies, que abans de l’entrada en vigor de la “llei Frankestein” s’estaven comercialitzant, ara no es puguin regularitzar.

La lluita d’Habtur per aconseguir un turisme de qualitat per les Illes Balears torna a topar-se de nou amb la visió restrictiva e inamovible de un Govern que prefereix prohibir a renovar e innovar en el sector turístic. En aquest sentit, el president de la patronal, Joan Miralles, ha volgut destacar que no es tracta només de una pèrdua d’ingressos per als propietaris, sinó que els comerços i restaurants també patiran aquesta limitació “si es contínua fomentant aquest tipus de polítiques restrictives i que només afavoreixen a un part del sector del turisme”.

L’estudi de Fevitur, elaborat per InAtlas, remarca que al municipi de Sóller existeix un alt nombre d’Habitatges de segona residencia que no s’utilitzen, concretament un 20.31% del parc total.  Un percentatge molt més elevat que el de habitatges que s’utilitzen per ús de lloguer turístic. Això, demostra que s’està duent a terme una decisió política sense tenir en compte la realitat municipal i que això l’únic que farà es perjudicar a moltes famílies que actualment viuen dels ingressos del lloguer turístic.

La patronal considera que las modificaciones introducidas demuestran que no se ha escuchado las consideraciones de muchos ayuntamientos ni del sector.

28 de mayo 2018

 

Después de conocer los cambios en la propuesta de zonificación del Consell de Mallorca, Habtur Baleares lamenta que no se haya contado con el sector antes de enviar la propuesta definitiva a la Comisión Balear de Medio Ambiente (CBMA).

En este sentido, la patronal considera positivo que se hayan sacado los núcleos de interior saturados o maduros (ahora vulnerables) los de Ruberts (Sencelles), s’Esglaieta (Esporles), es Carritxó (Felanitx), Randa (Algaida), Ariany, es Llombards (Santanyí) y ses Coves (Deià).

Por otro lado, Habtur lamenta las decisiones más restrictivas de los Ayuntamientos de Muro, que prohíbe la comercialización de plurifamiliares a toda la zona de Playas de Muro y marca como zona de exclusión ses Casetes des Capellans, Marratxí que sólo permitirá la modalidad de 60 días en vivienda habitual en los plurifamiliares y Sóller que ha restringido también los plurifamiliares a 60 días al Puerto de Sóller (el núcleo de Sóller ya estaba considerado vulnerable).

Joan Miralles, presidente de Habtur ha querido dejar claro que “no podemos aceptar que no se cuente con el sector por un tema tan importante como es la zonificación y desde Habtur queremos dejar claro que el peso del decrecimiento se está centrando en el pequeño, mientras que el hotelero sigue indemne y sin ningún tipo de restricción”.

Hay que destacar que el trabajo hecho por algunos ayuntamientos, como es el caso de Pollença no se ha visto reflejado en la propuesta definitiva, igual que en el caso de las alegaciones presentadas por la patronal de las cuales todavía no se ha recibido respuesta.

 

La patronal considera que les modificacions introduïdes demostren que no s’ha escoltat les consideracions de molts ajuntaments ni del sector.  

28 de maig 2018

Després de conèixer els canvis en la proposta de zonificació del Consell de Mallorca, Habtur Balears lamenta que no s’hagi comptat amb el sector abans d’enviar la proposta definitiva a la Comissió Balear de Medi Ambient (CBMA).

En aquest sentit, la patronal considera positiu que s’hagin tret els nuclis d’interior saturats o madurs (ara vulnerables) els de Ruberts (Sencelles), s’Esglaieta (Esporles), es Carritxó (Felanitx), Randa (Algaida), Ariany, es Llombards (Santanyí) i ses Coves (Deià).

D’altra banda, Habtur lamenta les decisions més restrictives dels Ajuntaments de Muro, que prohibeix la comercialització de plurifamiliars a tota la zona de Platges de Muro i marca com a zona d’exclusió ses Casetes des Capellans, Marratxí que només permetrà la modalitat de 60 dies en habitatge habitual en els plurifamiliars i Sóller que ha restringit també els plurifamiliars a 60 dies al Port de Sóller (el nucli de Sóller ja estava considerat vulnerable).

Joan Miralles, president d’Habtur ha volgut deixar clar que “no podem acceptar que no es compti amb el sector per un tema tan important com és la zonificació i des d’Habtur volem deixar clar que el pes del decreixement s’està centrant en el petit, mentre que l’hoteler segueix indemne i sense cap tipus de restricció”.

Cal destacar que la feina feta per alguns ajuntaments, com és el cas de Pollença no s’ha vist reflectida en la proposta definitiva, igual que en el cas de les al·legacions presentades per la patronal de les quals encara no se n’ha rebut resposta.

  • La patronal del lloguer turístic considera que la restricció en ambdós municipis no se sustenta en base a cap emergència d’habitatge ni a cap problemàtica real d’infraestructures

Palma, 25 de maig de 2018

Habtur Balears mostra la seva disconformitat amb la decisió presa pels equips de govern de Llucmajor i Marratxí respecte a les Estades Turístiques en Habitatges (ETH). De fet, des de la patronal apunten que la decisió és totalment arbitrària i no es basa en cap criteri tècnic de rellevància.

La decisió de l’Ajuntament de Llucmajor de només permetre el lloguer turístic a S’Arenal en habitatges unifamiliars durant 60 dies a l’any és un greu error donat que la zona és eminentment turística. En aquest sentit, des d’Habtur no s’entén com és possible que un Govern de centre-esquerra propiciï el model hoteler per sobre d’una activitat socialitzadora dels beneficis del turisme, com ho són les estades turístiques en habitatges. Cal dir, a més que l’oferta d’ETH a Llucmajor es va reduir en un 3,76% entre 2016 i 2017.

Pel que fa al consistori de Marratxí, tampoc s’entén una restricció a 60 dies en plurifamiliars donat que el municipi no té problemes sòlids d’accés a l’habitatge. Queda clar, doncs, que les decisions preses responen a criteris polítics i no a criteris tècnics una vegada més.

Cal esmentar que el percentatge d’ETH sobre el parc d’habitatges és molt petit, essent d’un 6,53% en el cas de Llucmajor i d’un 1,77% en el cas de Marratxí.

Així mateix, Habtur recorda que d’aquesta manera se segueix creant una situació d’alarmisme innecessari que farà molt de mal a les Illes Balears com a destinació. A més, del total de turistes que visitaren les illes el 2016, només un 12,77% ho feu en la modalitat de lloguer turístic segons dades de Frontur, una mostra més de l’atac frontal que rep el sector per part de les administracions.

   Joan Miralles: “El Govern ha dedicat els seus esforços a enfonsar, progressivament, la classe mitjana balear”

   La regulació del Tot Inclòs “arriba tard” per Habtur i Pimem

Palma, 17 de maig de 2018

“El Govern ha dedicat els seus esforços a enfonsar, progressivament, a la classe mitjana de balear” afirma Joan Miralles, president de Habtur. Des de l’associació veuen com “una nova ensopegada”, i per conseqüent benefici, en favor de la classe hotelera de la comunitat balear, la “prolongació del tot inclòs una temporada més”. Ahir des de l’Executiu van assegurar que “pretenen regularitzar aquest tipus de turisme”. Però després d’anys de promeses i amb les eleccions molt a la vora, des de Habtur veuen amb cert escepticisme aquesta mesura. Un escepticisme que comparteixen Afedeco i Acotur perquè la temporada turística ja ha començat i no es podria aplicar en l’actualitat.

Des de Habtur s’ha presenciat com totes les mesures adoptades per les administracions públiques de les illes, durant aquests tres anys de govern, “han anat dirigides contra el lloguer turístic”. Promovent regulacions que l’única cosa que han provocat és que “pràcticament es prohibeixi el lloguer turístic en tota la zona metropolitana de Palma” i que conseqüentment “s’ataqui i s’acabi amb la classe mitjana”.

Mentre es pretén liquidar l’oferta turística que en “multitud d’ocasions beneficia més i millor democratització del sector comercial”, el tot inclòs contínua “intocable”, assegura Joan Miralles. Des dels òrgans del Govern es promou i es té com a objectiu un turisme de qualitat, però després, segons Miralles “es legisla de manera contrària i es permet que segueixi existint aquest tipus de turisme”.

Des de Pimem també s’han mostrat favorables a una regulació del tot inclòs, però segons paraules de Jordi Mora, president de Pimem, “és una mesura que arriba molt trigui i sembla més una forma de captar vots per a les properes eleccions”. Segons el màxim representant de la petita i mitja empresa de Mallorca el turista del tot inclòs “no genera el mateix benefici per als comerciants de la illa i com a conseqüència l’economia de la classe treballadora de la illa es ressent”.

Els dos representants de Habtur i Pimem no entenen com durant aquest Govern “s’ha atacat” tant als propietaris d’habitatges de lloguer turístic i en canvi s’ha estat “més permissiu amb altres sectors turístics”. Tant Miralles com Mora celebren la intenció del Govern de regular el tot inclòs, però també coincideixen que s’havia d’haver produït “fa molt temps”.

 

    La patronal de lloguer turístic de les Illes Balears, Habtur Balears, demana replantejar la zonificació per fer-la més equitativa entre la població

Palma, 14 maig 2018

La proposta presentada pel Consell Insular “crea discriminació entre els ciutadans segons on tinguin la seva propietat”. Avui, Habtur Balear ha presentat el document d’al·legacions a la zonificació de Menorca fent palès que es “contraria a la decisió de l’organisme insular”.

Joan Miralles, president de la patronal, ha volgut destacar que si bé ens sembla “una passa endavant” el fet d’obrir la possibilitat d’exercir l’activitat als nuclis eminentment turístics de l’illa, aquesta proposta “tanca la porta als nuclis tradicionals”, cosa que ens sembla “un greuge comparatiu” tenint en compte que l’activitat del lloguer turístic “desestacionalitza i permet repartir els ingressos del turisme entre la classe mitja”.

Així mateix, des de la patronal recorden que els turistes allotjats en habitatges afavoreixen la oferta complementaria, tant el comerç com la restauració. “Són uns turistes que volen viure l’experiència d’integrar-se a la societat, viure el dia a dia de barris, pobles i ciutats i, a Menorca se’ls negarà la possibilitat”.

Per tant, el document d’al·legacions a la zonificació registrat avui, entre d’altres, argumenta que la proposta no contempla cap indicador de generació de riquesa, no respecta la llibertat d’establiment, així com tampoc justifica les Raons d’imperiós interès general i no respon a cap criteri desestacionalitzador.

Per tot això, Habtur Balears amb coordinació amb Aptume, les dues organitzacions ja han començat a fer feina plegats de cara en el futur,  han demanat que es replantegi tota la zonificació indicada.

 

La patronal de lloguer turístic de les Illes Balears ha manifestat el seu profund desacord amb el fons i les formes de la presentació de la proposta de zonificació de l’Ajuntament de Palma i lamenta que la proposta discrimini completament als plurifamiliars, sense deixar que una part de les places puguin ser accessibles a aquesta tipologia

Palma, 23 abril 2018

HABTUR Balears, la patronal de lloguer turístic de les Illes Balears valora molt negativament la proposta de zonificació presentada per l’Ajuntament de Palma que prohibeix el lloguer en plurifamiliars a tot el terme municipal. 

Des d’Habtur remarquen que la prohibició a la qual el govern municipal vol sotmetre la ciutat no només durà conseqüències en les rendes de molts ciutadans que fins ara podien pal·liar la reducció de la mateixa a les seves llars mitjançant aquesta modalitat de lloguer, sobretot en el cas del lloguer d’habitacions, sinó que l’oferta complementaria es veurà greument afectada, cosa que podrà comportar pèrdues en llocs de feina.

A més, la patronal de lloguer turístic recorda que des de l’entrada en vigor de la llei i la conseqüent moratòria, s’ha reduit un terç l’oferta no reglada del mercat i així i tot el preu del lloguer residencial ha augmentat un 10%, la qual cosa demostra que el lloguer turístic no és el responsable d’aquest augment, sinó que és multifactorial. 

Habtur Balears també vol posar de manifest que l’equip de govern de l’Ajuntament només governa per uns pocs i desatén una part molt important de la població negant-se, no només a negociar, sinó també a parlar amb la patronal del sector quan es presenten normatives tan importants com la que avui ens ocupa. 

 

La patronal de lloguer turístic de les Illes Balears considera cabdal fer front comú entre tots els actors socials i polítics per assolir un finançament més just que permetria preservar i millorar les infraestructures i el paisatge de la nostra terra.

Palma, 13 abril 2018

HABTUR Balears, la patronal de lloguer turístic de les Illes Balears s’ha sumat aquesta setmana a la platafomra Per un bon Finançament promoguda, entre d’altres per l’Associació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM). L’associació considera cabdal fer front comú per assolir un finançament més just que permetria preservar i millorar les infraestructures i el paisatge de la nostra terra. 

Així, Joan Miralles, President d’HABTUR Balears, ha manifestat que “com és ben sabut, les Illes Balears estan entre les tres comunitats que més aporten per càpita al sistema i som la vuitena com a perceptors de recursos per habitant. Aquest fet fa que les nostres infraestructures siguin deficitàries, que no poguem gaudir d’un transport públic de qualitat, i tot això al final, repercuteix en la qualitat de vida dels habitants de la nostra terra i d’aquells que la visiten. Per això des d’HABTUR, donam suport a totes aquelles iniciatives que tenguin per objectiu la millora de la nostra terra”.

Cal recordar que l’Estat espanyol té un deute amb les Illes Balears d’uns 9.000 milions d’euros, la qual cosa fa que els costos de la insularitat i la pluriinsularitat no es vegin compensats. 

 

L’Informe encarregat per la Federació espanyola d’habitatges d’ús turístic (FEVITUR) revela que la bombolla de preus en el lloguer residencial s’atribueix a l’augment de la demanda i a la millora global de l’economia

L’oferta de les estades turístiques vacacionals ha caigut el 34,74% l’ultimo anus i solament representa l’1,42% del parc total d’habitatges a la ciutat de Palma de Mallorca

Palma de Mallorca, 12 d’abril de 2018

Un estudi de la Federació Espanyola d’Associacions d’Habitatges i Apartaments Turístics (FEVITUR) revela que l’oferta d’habitatge turistica vacacional (ETH) en les Illes Balears no té cap impacte en l’augment dels preus de lloguer residencial que s’ha produït en els últims anys. L’estudi apunta a l’augment de la demanda i a la millora global de l’economia com a factors que expliquen aquesta bombolla de preus.

En aquest sentit destaca el fet que, en els dos últims anys, l’atur a Palma i la seva àrea metropolitana ha caido un 14,40 % , l’ocupació ha pujat en un 6,77 % unit a més a un augment de la població en un 0,7 % . A més, segons dades d’aquest mateix estudi, durant 2016 i 2017 el preu del lloguer residencial ha seguit pujant a un ritme del 12%, malgrat l’entrada en vigor de la moratòria turística el passat mes juliol del 2017 i a la reducció de la presència d’Estades Turístiques Vacacionals (ETH). Solament a Palma, entre el 2017 i el 2018 l’oferta de ETH s’ha reduït en un 34,74%.

El president de FEVITUR, Tolo Gomila, assegura que les dades “aporten llum i sobre totes dades al debat sobre el preu de l’habitatge i es demostra que en cap cas es pot culpabilizar a les estades turístiques vacacionals de la recuperació de preus que viu el mercat immobiliari”.

En total, l’estudi comptabilitza habitatge turisticavacacional (ETH) 40.675 a Balears, la qual cosa representa un 6,93% del parc d’habitatge de la comunitat, mentre que altres tipologies d’allotjament, com la segona residència, representen el 14,61% del total d’habitatges. També destaca l’alt percentatge d’habitatges vacias (71.255), el 12,44% del total. Es dóna el cas que a la ciutat de Palma les estades turisticasd’habitatges (ETH ) són solament l’1,42%.

L’informe tambien detalla que bona part de les estades turístiques són en unifamiliars i es concentren en municipis amb una alta presència, també, de segones residències, un factor que segueix desvinculant aquest tipus d’allotjament de l’augment dels preus de lloguer.

L’estudi ‘L’impacte de les estades d’ús turístic al mercat del lloguer residencial a Palma de Mallorca’ s’ha presentat durant una sesion de debat a la seu de la Cambra de Comerç de Mallorca organitzada per FEVITUR sota el titulo ‘Economia, Urbanisme i Sociologia dels Apartaments Turisticos’. L’acte ha estat inaugurat i moderat pel President de la Cambra de Comerç de Mallorca, Jose Luis Roses, i ha comptat amb la participacion del president de FEVITUR, ToloGomila: el CEO de inAtlas, Luis Falcon; el President de PIMEM, Jordi Mora, i l’assessor juridico de HABTUR, Javier Blas.

L’estudi ha estat realitzat per la signatura de BigData i Bussiens Inteligence, In Atles i ha estat dirigit per l’Arquitecte – Urbanista Luis FalconMartinez de Maranon , Master en PlanificacionUrbanistica per l’Institut Belage de Rotterdam, especialitzat en Planejament Urbà i reconversion i planificacion estrategica de destinacions turisticos, membre de la Taula de Turisme de Catalunya, membre del Consell Assessor del Campus de Turisme de la Universitat de Girona entre uns altres, redactor dels estudis d’impacte dels Habitatges Turisticas Vacacionals a Madrid, Barcelona.