News

La patronal de lloguer turístic de les Illes Balears registra una pregunta per escrit per tal de clarificar si es pot exercir l’activitat sense passar per plataformes comercialitzadores a través de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU)

Palma, 11 abril 2018

Arrel de les manifestacions públiques fetes pel director general de turisme, Toni Sansó, HABTUR Balears, la patronal de lloguer turístic de les Illes Balears ha registrat avui dematí una pregunta amb sol·licitud de resposta escrita per clarificar les repercussions legals de l’exercici de l’activitat a través de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU).

Així, Joan Miralles, President d’HABTUR Balears, ha manifestat que “havent tengut coneixement que el Director General de Turisme, en diverses manifestacions públiques ha manifestat la possibilitat d’exercir el lloguer turístic sense llicència a través de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) sempre que no existeixi prova de comercialització i entenent que aquestes manifestacions entren en contradicció amb la normativa aprovada el juliol de 2017, és molt necessari que des de la Conselleria es manifestin clarament al respecte”.

“Des d’HABTUR, sempre hem demanat que es compleixi la llei i no podem exercir l’activitat amb garanties si des de la Conselleria de Turisme s’envien missatges contradictoris. Hem arribat a un punt que les mitges tintes no serveixen” ha conclòs Miralles.

 EPSON004

La patronal de lloguer turístic de les Illes Balears, en l’assemblea anual de socis va decidir un canvi estratègic de nom. 

Palma, 10 abril 2018

Aptur Balears, a partir d’ara serà HABTUR Balears. Aquesta decisió es va prendre en l’assemblea anual de socis celebrada fa unes setmanes. Joan Miralles, el President de l’associació, va destacar que “era un canvi necessari que duiem temps reflexionant i d’aquesta manera contribuïm a que la nostra entitat sigui reconeguda pel nostre públic objectiu, enfortim la nostra imatge internament i de manera externa, fent que les persones que formen part d’HABTUR se sentin identificades amb ella”.

El canvi de nom d’APTUR a HABTUR obeeix a la necessitat d’actualitzar el signifcat de les cinc lletres que conformen el nostre nom. APTUR donava a entendre que parlam només d’apartaments turístics, la qual cosa no s’ajusta a la realitat de la nostra associació, ja que representam totes les tipologies d’habitatge turístic reglades. La diversitat d’establiments associats a APTUR, amb les seves distintes tipologies, fa que l’oferta d’habitatge turístic vagi molt més enllà del format d’apartament. 

Gràcies a aquest acord, la plataforma de lloguer vacacional aportarà el seu know-*how a l’associació per aconseguir impulsar la qualitat i rendibilitat del lloguer vacacional.

El 86% dels habitatges ja estan llogades per a aquesta temporada d’estiu. De fet, hi ha més turisme de qualitat a la illa, amb viatgers que gasten més i perllonguen les seves estades per més dies.

10 d’Abril de 2018, Palma de Mallorca.

Bookiply i APTUR Balears signen un acord de col·laboració, que converteix a la plataforma de gestió de lloguer vacacional en l’únic i exclusiu channel manager de l’associació. Gràcies a aquesta col·laboració, els socis de APTUR podran beneficiar-se de grans avantatges i facilitats per gestionar d’una forma més eficient les seves propietats.

L’objectiu d’aquest acord és una major professionalització del sector, i aconseguir més rendibilitat en els immobles dels propietaris que utilitzen aquesta plataforma. Aquesta eina es recolza en APTUR per oferir sobretot garanties als amos, ajudant-los i assessorant-los sobre temes legals i de normativa turística.

Així mateix, Bookiply participarà en els propers fòrums turístics que celebrarà APTUR oferint la seva visió sobre el mercat del lloguer vacacional i informant de les últimes novetats del sector.

Mallorca segueix sent la destinació preferida dels turistes
A la illa arriben més turistes, que gasten més en les seves estades a Mallorca i passen més dies. De fet, en aquests moments, hi ha un 86% dels habitatges llogats per a Julio i Agost.
L’estada mitjana prevista per a aquesta temporada és de gairebé deu dies, en comparació dels vuit dies i mitjà de l’any passat. Així mateix, el preu mitjà per nit també ha augmentat a més de 260 euros, gairebé tretze euros més que en 2017.
Durant aquest any, la destinació més buscada pels turistes a la xarxa és Mallorca. Segons les dades de diverses plataformes, els viatgers saben que volen venir de vacances a la illa, però no coneixen suficient la destinació per saber exactament on buscar allotjament. La zona nord, Alcúdia i Pollença són uns altres dels llocs més demandats.
Aquestes dades, trets de la plataforma, es poden extrapolar a la resta d’habitatges de la illa, ja que Bookiply gestiona un total de 350 propietats, un nombre representatiu de la quantitat de lloguers vacacionals que podem trobar a Mallorca.

Bookiply, una eina àgil i senzilla per als propietaris de lloguers vacacionals
Bookiply és una eina digital que centralitza calendaris, contactes i factures, i està dissenyada tant per a particulars com per a agències. Amb aquesta plataforma els seus fundadors han aconseguit estalviar temps i eficàcia als propietaris i agències que lloguen els seus allotjaments vacacionals en portals com Airbnb, Booking o Holidu. I ho han fet simplificant la gestió de tots aquests portals des d’un sol compte en Bookiply. Així és com s’han generat 542 reserves amb un valor mitjà de 1426,16 euros en estades d’uns 8 dies i a una mitjana de 180 euros per nit. Pel que fa a Mallorca, durant 2017 es van generar 325 reserves a través de Bookiply, el valor de les quals ascendeix a 525.663 euros.

El seu èxit compleix amb la recepta a l’ús: una bona idea ben desenvolupada, unida al talent d’un equip amb il·lusió i segur de poder complir el seu objectiu. La idea va partir de dos joves que buscaven solució als problemes que es van trobar en gestionar l’allotjament dels pares d’un d’ells. Per solucionar aquestes dificultats van començar a desenvolupador prototips de la primera versió de Bookiply amb la col·laboració de prestigiosos programadors. I després d’un temps, van llançar l’eina i van habilitar oficines a Munic i Palma, on treballen més d’una trentena de persones, i la previsió és arribar a 50 al llarg d’aquest any.

Bookiply s’ocupa també de resoldre contractes amb les plataformes, implementar condicions de pagament i cancel·lació o assegurar que la propietat sigui publicada correctament als portals triats. A més, per incrementar el nombre de reserves, ofereix una sèrie de serveis gratuïts com: un fotògraf professional per poder publicitarla propietat amb imatges d’alta qualitat. O un equip de redactors amb experiència en el sector vacacional que optimitzen els textos descriptius de les propietats i un servei de traducció que proporciona les descripcions completes en 5 idiomes: anglès, alemany, espanyol, francès i italià.

 

Palma. 27 de març de 2018.- Després de més cinc mesos esperant un document per començar a debatre els defectes de la Llei de Turisme, APTUR-Balears i el director general de Turisme, Antoni Sansó, han mantingut avui una reunió en la qual l’associació ha confirmat l’immobilisme de la conselleria. APTUR-Balears manifesta la seva preocupació, ja que hi ha molts aspectes de la Llei que s’han de desenvolupar via reglamentària i, sorprenentment, aquest reglament encara no s’ha elaborat.

Fa cinc mesos, la conselleria va emplaçar APTUR-Balears per a un debat basat en un document guia que la conselleria es va comprometre a enviar i que, de moment, continua sense elaborar-se. L’associació constata que, a l’hora de donar solucions, institucions del mateix pacte es passen la pilota entre elles, per finalment no resoldre res. APTUR-Balears lamenta que en aquests moments la Conselleria de Turisme es preocupi més de qüestions preelectorals que de donar resposta als ciutadans.

Prova d’això és que el director general de Turisme no ha revisat cap dels punts tècnics defectuosos de la nova Llei que, en opinió de l’associació, necessiten modificació. Entre ells es troben:

  • Baixes definitives. APTUR-Balears demana que les places de lloguer vacacional que es donin de baixa tornin a la borsa per poder ser utilitzades. Molts propietaris es dediquen al lloguer durant un breu període i, després d’uns anys, la donen de baixa. Això suposa que el lloguer vacacional té més rotació que altres formes d’allotjament turístic i, per tant, que les places tornin a la borsa per tornar-se a utilitzar afavoriria aquesta rotació i permetria que els beneficis del turisme arribessin a més famílies.
  • Comunitats de propietaris. En aquest sentit, APTUR-Balears reclama un canvi en l’article sobre comunitats de propietaris que, segons està redactat, obligaria a un canvi d’estatuts en cas que alguns dels propietaris volguessin fer lloguer vacacional.
  • Caducitat llicències. L’associació reclama eliminar la caducitat de les llicències de plurifamiliars cada 5 anys.
  • 60 dies. APTUR-Balears considera que els habitatges que només es puguin llogar 60 dies no haurien de computar com a plaça.

 

APTUR-Balears recorda que fa pocs dies el director general de Turisme, Antoni Sansó, va explicar a una taula rodona a Muro que els propietaris podran llogar via Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), encara que sigui menys de 30 dies, sempre que no ho publicitin a plataformes digitals. Això va en contra del que diu la Llei de Turisme que es va aprovar fa uns mesos, i torna a la situació que hi havia en la legislatura anterior. APTUR-Balears exigeix a la Conselleria que sigui clara i que no generi confusió entre allò que aprova el Parlament i allò que diu el seu director general de Turisme.

 

Palma. 26 de març de 2018.- APTUR-Balears forma part des d’avui del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, del qual també en formen part altres òrgans de l’executiu autonòmic i insular, així com sindicats i patronals hoteleres. L’entrada d’APTUR-Balears dins aquest consorci suposa un èxit per l’associació així com un pas endavant per als petits propietaris que es dediquen al lloguer vacacional a les Illes Balears, que a partir d’ara tindran veu pròpia i podran participar en les decisions que es prenguin relacionades amb la borsa d’allotjaments turístics.

El Consorci es va crear mitjançant Acord del Consell de Govern de 20 d’octubre de 2008. Integrat per institucions públiques i privades, el seu objecte és l’assessorament i la gestió en les operacions destinades a l’obtenció de noves autoritzacions d’allotjaments turístics que necessitin la baixa definitiva d’una autorització d’obertura, dins l’àmbit territorial de Mallorca. També la creació d’una bossa de places que, d’acord amb el previst a la Llei General Turística, s’integra per l’adquisició d’autoritzacions d’obertura que els titulars han donat de baixa definitiva voluntàriament, de les que la Conselleria ha donat de baixa definitiva d’ofici i places de les autoritzacions d’obertura donades de baixa definitiva no utilitzades pels interessats.

 

Palma. 24 de març de 2018.- Més d’un centenar de persones han omplert les primeres jornades professionals convocades per APTUR-Balears, celebrades avui al Centre de Cultura Sa Nostra de Palma. Aquesta primera convocatòria de l’Espai de Formació per Habitatges Turístics obeeix a la intenció de l’associació de referència del lloguer vacacional de professionalitzar aquesta activitat i apostar per la legalitat en el sector.

El president d’APTUR-Balears ha declarat en l’apertura de la jornada que la professionalització del sector aportarà més tranquil·litat als propietaris, que els darrers temps viuen preocupats pels continus canvis normatius, així com més rendibilitat, qualitat i credibilitat al lloguer turístic. “Us proposam avui canviar preocupació per ocupació. Deixar de preocupar-nos per allò què passarà amb la llei, amb la zonificació, amb la LAU, per ocupar-nos en conèixer millor com donar resposta a tot allò que vengui, i com oferir el millor producte en qualsevol context. Per això ens hem de professionalitzar”, ha afirmat Joan Miralles en la presentació de la jornada.

Així mateix, el president d’APTUR-Balears ha recordat que Balears viu temps favorables, ja que es presenta com una destinació segura en comparació amb altres països de la Mediterrània, “però hi haurà un moment en el qual altres països puguin oferir aquesta tranquil·litat, i quan arribi aquest moment el sector del lloguer vacacional a Balears ha d’estar consolidat i professionalitzat”, segons Joan Miralles.

L’Espai de Formació per a Habitatges Turístics ha proporcionat avui formació sobre altes, fiscalitat i impost turístic. A una següent jornada, a finals d’abril, oferirà formació sobre home staging i pricing. Finalment, al mes de setembre es farà una nova jornada per fer balanç de la temporada i apuntar noves tendències.

 

PREVISIONS PER A LA TEMPORADA

L’Espai de Formació per a Habitatge Turístics coincideix amb l’inici de la campanya de Setmana i Santa i de la temporada 2018. Tot i haver-hi unes bones previsions d’ocupació, com a punt de partida, APTUR-Balears considera que la manca de zonificació a aquesta època de l’any, les errades no resoltes de la Llei de Turisme i les incerteses generades en alguns ajuntaments, com el de Palma, estan fent perillar la temporada turística al lloguer vacacional.

“Molts de propietaris no saben si podran llogar o no els seus habitatges i, per tant, no els poden oferir a les plataformes, just en aquest moment en el qual els turistes europeus estan preparant les seves vacances d’estiu”, ha assegurat Joan Miralles. “Ja vàrem perdre la temporada de l’any passat, a causa de la irrupció de la Llei de Turisme i els seus canvis en mig de l’estiu, i ara estam a punt de perdre una segona temporada”, ha advertit Miralles. “És injust que el lloguer vacacional estigui patint aquesta situació, quan és un dels que més contribueix a la desestacionalització i al repartiment més democràtic dels beneficis del turisme”.

El president d’APTUR-Balears ha recordat que les incerteses normatives en el lloguer vacacional no només afecten els propietaris i els turistes europeus, també a molts de ciutadans de Balears que volen passar les seves vacances a llocs costaners de les illes. “Aquestes persones ara mateix no saben si podran o no llogar un habitatge a llocs costaners tradicionalment turístics. No té cap sentit que cada família compri un habitatge a la costa per passar les seves vacances, quan es pot llogar per uns dies i optimitzar així els habitatges costaners, evitant més construcció”, ha dit Miralles.

Palma. 21 de març de 2018.- APTUR-Balears denuncia que l’ajuntament de Muro, encapçalat pel seu batle Martí Fornés, actua a favor dels hotelers i en contra dels interessos dels veïns, en prohibir el lloguer vacacional a plurifamiliars a tot el municipi.

En la proposta de zonificació, el Consell de Mallorca autoritza a Muro el lloguer turístic tant a plurifamiliars com a unifamiliars. Tot i així, la Junta de Govern de l’ajuntament murer ha aprovat sol·licitar al Consell la prohibició a habitatges plurifamiliars. Segons la nova Llei de Turisme, aquesta restricció haurà de ser acceptada pel Consell, ja que és més restrictiva.

APTUR-Balears considera que darrere aquesta mesura hi ha interessos per part del batle de Muro, que gestiona l’ajuntament afavorint amb claredat al sector hoteler i perjudicant les famílies que fan lloguer vacacional, al petit comerç i a l’oferta bàsica, que són els sectors que més es beneficien del model allotjatiu que proposa el lloguer vacacional.

Aquesta mesura de l’ajuntament no és el primer atac que el batle de Muro fa al lloguer vacacional: fa uns mesos va aplicar les mateixes taxes de recollida de residus als hotelers i als propietaris de lloguer vacacional, sense tenir en compte les diferents característiques, ingressos i generació de residus entre tots dos. APTUR-Balears exigeix al batle de Muro que compleixi amb la seva obligació d’estar al servei de tots els ciutadans, i no només al servei dels interessos particulars del sector hoteler.

Palma. 17 de març de 2018.- APTUR-Balears fa una aposta pel compliment amb la legalitat vigent dins el lloguer vacacional i fa una crida a tots els propietaris perquè desenvolupin la seva activitat dins el marc normatiu sorgit arran de la nova Llei de Turisme i la futura zonificació. No és la primera vegada que l’associació de referència de lloguer vacacional fa una manifestació com aquesta: tot i no estar d’acord amb molts d’aspectes de la nova normativa, quan es va aprovar la Llei de Turisme APTUR-Balears ja va recomanar als seus associats la retirada de l’oferta que deixava de complir amb la legalitat, per evitar les importants sancions que s’imposaven.

“Precisament per ajudar els propietaris a complir amb la legalitat vigent pel que fa a altes i imposts organitzam l“Espai de Formació per a Habitatges Turístics”, ha explicat Joan Miralles, president d’APTUR-Balears. “Molts de propietaris tenen dubtes sobre com dur a terme processos com les altes d’habitatges o el pagament de l’impost de turisme, que nosaltres sempre hem defensat”. En aquest sentit, l”Espai de Formació per a Habitatges Turístics” cobrirà aquesta necessitat i complirà també amb un segon objectiu plantejat per APTUR-Balears: “Volem anar cap a la professionalització del sector, per tal d’oferir major qualitat als viatgers, més seguretat als propietaris i un major benefici a les Illes Balears”, ha explicat Joan Miralles.

“L’Espai de Formació per a Habitatges Turístics” serà un esdeveniment periòdic. La primera trobada serà dia 24 de març, a les 9.30 hores, al Centre de Cultura Sa Nostra de Palma. Aquesta primera jornada proporcionarà formació sobre com donar d’alta un habitatge vacacional, a càrrec de l’advocat del despatx Illeslex Javier Blas; sobre fiscalitat, a càrrec de Francisco Ramis, de Ramis Consulting; i sobre funcionament, alta i declaració de l’impost de turisme sostenible, a càrrec de Maria Antònia Truyols Martí, directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

La segona jornada formativa, que tindrà lloc a finals d’abril, avançarà en la professionalització amb ponències sobre fotografia d’habitatges turístics, homestaging i pricing. A finals de setembre se celebrarà la tercera trobada, que se centrarà en l’anàlisi dels resultats de la temporada d’estiu i en les noves tendències del sector, a càrrec de Fernando Gallardo, periodista, escriptor i analista de noves tendències i nous conceptes en turisme.

Palma. 17 de març de 2018.- APTUR-Balears continua amb la seva ronda de visites als pobles de Balears per donar a conèixer com afecta la Llei de Turisme i la futura zonificació al lloguer vacacional en cada zona concreta de les illes. Ahir, unes 50 persones van assistir a la taula rodona de Felanitx, on hi ha 583 habitatges vacacionals que suposen 4184 places.

El president d’APTUR-Balears, Joan Miralles, va aprofitar la trobada amb els veïns de Felanitx per fer arribar la necessitat de tenir un sector unit i fort, que pugui aconseguir que el nombre de places del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) sigui suficient per mantenir l’oferta de lloguer vacacional que existeix en l’actualitat.

L’advocat i assessor d’APTUR-Balears Javier Blas va explicar les qüestions relacionades amb aspectes legals i el president de PIMEM, Jordi Mora, va destacar la importància del lloguer vacacional per a les petites i mitjanes empreses de Mallorca i el gran potencial d’aquesta modalitat de lloguer turístic per a la democratització dels beneficis del turisme.

Palma. 10 de març de 2018- APTUR-Balears ha mostrat avui la seva preocupació per l’equip triat per l’Ajuntament de Palma per dur a terme l’informe que delimitarà el lloguer turístic a Ciutat. L’estudi Equip BCpN serà l’encarregat de redactar “la delimitació de zones aptes per a la comercialització d’estades turístiques i per a la modificació del PGOU per regular aquests establiments”.

L’associació de referència de lloguer vacacional a les Illes Balears considera que les manifestacions fetes per l’arquitecta membre d’aquest equip, Purificación Díaz, mostren els seus prejudicis cap al lloguer turístic i poden condicionar negativament l’informe que s’elabori per a Palma. Concretament, APTUR-Balears es refereix a les declaracions en les quals Díaz assegura que una activitat veritablement col·laborativa no passa per llogar tot un habitatge, sinó només una habitació. Segons l’associació, també és preocupant que per a l’arquitecta Berlín sigui una referència, quan assegura que si en aquesta ciutat es lloga fora de la llei, el propietari pot arribar a perdre l’habitatge.

APTUR-Balears considera que es tracta de postures extremes, que de cap manera redundaran en un benefici per a la ciutat. L’associació recorda que el lloguer vacacional és la forma d’allotjament turístic que més reparteix els beneficis del turisme entre l’oferta bàsica i el petit comerç, per això ha rebut el suport constant de les associacions del petit comerç, restauradors i productors locals. APTUR-Balears demana cercar un equilibri sense radicalitzar postures.