News

Palma. 13.06.2017.-

APTUR-Balears ha fet arribar a la directora general de Turisme, Pilar Carbonell, les seves línias vermelles de cara a la modificació de la Llei de Turisme. Ha estat durant la reunió mantinguda a la seu de la Conselleria d’Innovació, Investigació i Turisme amb les sectorials de Turisme de PIMEM, entre las quals es troba APTUR-Balears.

L’associació de referència del lloguer vacacional a Balears ha manifestat la seva preocupació per la incompatibilitat de la modificació de la Llei de Turisme amb altres lleis estatals i europees, com la Llei de Propietat Horitzontal i la Llei d’Arrendaments Urbans, així com la preocupació pels informes de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència i del Ministeri d’Economia, que posen en dubte la nova regulació. A més, APTUR-Balears ha comunicat a la directora general que està estudiant la preparació de tot tipus d’accions i recursos legals o judicials, inclosa la via penal.

Les línies vermelles d’APTUR-Balears a la modificació de la Llei de Turisme són:

1. Que no es permeti que la zonificació i el PIAT puguin prohibir les ESTÀNCIES TURÍSTIQUES EN HABITATGE en funció de la seva tipologia.

2. Fins que no s’aprovi la borsa de places específiques per les ESTÀNCIES TURÍSTIQUES EN HABITATGE, prevista pel PIAT, que la modificació de la llei especifiqui de manera clara que la borsa existent actualment sigui d’ús mixte (allotjament i estàncies) des de l’entrada en vigor de l’aprovació de la modificació de la llei.

3. Eliminar el periode de 5 anys que afecta als plurifamiliars per revisar la renovació de la DRIAT, equiparan-lo als unifamiliars.

4. Que la prohibició en sòl rústic protegit només afecti a les Árees d’Alt Nivell de Protecció (AANP) i a les Árees Naturals d’Especial Interés (ANEI).

5. Que la limitació dels 5 anys d’antiguitat i residència anterior sigui per a les edificacions les quals la seva construcció es faci des del moment de l’aprovació de la modificació de la llei.

6. Que la limitació corresponent a les comunitats de veïnats dels plurifamiliars consisteixi en una prohibició expressa en els estatuts de la comunitat de veïnats, en las contrari s’estarà autoritzant l’activitat.

7. Pel que fa a l’obligació d’instal·lar contadors oficials de gas i aigua, que es modifiqui per medidors de gas i aigua.

8. Que la situació legal dels habitatges que tenguin autorització (DRIAT) amb anterioritat a l’entrada en vigor de la modificació de la llei quedi especificada de manera clara en la Disposició Addicional Transitòria.

9. Pel que fa a la sanció corresponent a la infracció greu, eliminar l’especifitat prevista per la no presentació de la DRIAT que consisteix en sanció de 20.001 a 40.000 €.

APTUR-Balears demana al Govern i a los partits polítics que formen l’arc parlamentari que treguin endavant una llei sòlida, respectuosa amb la resta de la regulació, que no tengui que ser revocada posteriorment por organismes superiors.

L’associació de referència del lloguer turístic es va reunir dilluns amb la consellera insular de Territori, Mercedes Garrido i demà ho farà amb el batle de Palma, Antoni Noguera. Entre les peticions: que el sostre de places sigui un nombre més realista i que hi hagi una borsa específica per al lloguer turístic.

Palma, 12 d’octubre de 2017

Un mínim de 65 mil places per al lloguer turístic. Aquesta és una de les principals línies vermelles que l’associació Aptur vol negociar amb les institucions i que es posa sobre la taula a les diferents reunions que s’estan mantenint, dilluns passat amb la consellera insular de territori, Mercedes Garrido, i demà mateix amb el batle de Palma, Antoni Noguera.

Les altres condicions passen perquè es crei una borsa específica de places pel lloguer turístic on es puguin destinar les places que es vagin donant de baixa dins el sector.

A més, Aptur aspira que les administracions facin una posta ferma per la sostenibilitat i entre les línies de negociació inclou la proposta de possibilitar la sortida al mercat d’habitatges infrautilitzats o que s’hagin de rehabilitar o una política de turisme sostenible.

Per últim l’associació demana a les institucions que siguin més realistes amb una activitat econòmica que democratitza els beneficis del turisme i que ja fa molts d’anys que es practica a les illes. Aptur recorda que es necessitava una regulació de l’activitat, no una prohibició encoberta que serà el resultat d’aplicar la reforma de la Llei de Turisme.